Amoris Laetitia Tagalog

You are here

0
Papa Francisco

Bilang mabubuting Katoliko, tungkulin nating alamin kung ano ba talaga ang itinuturo ng Simbahan ukol sa mga usaping ito, upang maliwanagan ang ating mga isipan at maging matalino ang ating pakikilahok sa mga diskusyon.  Para dito, nararapat nga at napapanahon na pagnilayan natin at pag-aralan ang Ekshortasyong Apostolikong ito ni Papa Francisco na tumitipon at tumutugon sa ibinunga ng mga talakayan sa dalawang pinakahuling pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo mula 2014 hanggang 2015.  Dito tinalakay ang mga isyung kaugnay ng kasal at ng pamilya na hindi lamang sa Pilipinas nararanasan kung hindi sa buong daigdig. Ang mga naging talakayan at pananalita ng Sinodo, pati na ang dokumentong ito na kalalabas pa lamang, ay umani ng samu’t-saring reaksyon, positibo at negatibo, sa iba’t-ibang panig ng Simbahan. Ang pagkakaiba-iba sa naging pagtanggap dito ay nagpapaigting sa pangangailangang basahin  ito nang masinsinan upang makasabay sa pag-iisip at pagkilatis ng Simbahan ukol sa isang napakahalagang usaping kanyang kinakaharap sa ating panahon.

Book Details

ISBN 
9786218009745
Category 
Weight 
0.266 kg
Page Count 
264

Purchase

Title Type Price Quantity
Amoris Laetitia Tagalog Printed $5.00
-+