Ang Pangalan ng Diyos ay Awa

You are here

0
Pope Francis at Isinalin ni Leo-Martin Angelo R. Ocampo

“Awa at habag.”  Ito ang naging tema ng pagdalaw ni Papa Francisco sa ating bansa noong Enero ng nakalipas na taon.  Marami na ang nakapagsabi na ito ang lumilitaw na tema ng kanyang panunungkulan bilang Santo Papa.  Sa aklat na ito, matutuklasan na ito rin ang buod ng Ebanghelyo para sa ating minamahal na Lolo Kiko: Ang Pangalan ng Diyos ay Awa.
Sa kanyang pagninilay na ito, tinutukoy ni Papa Francisco ang pangalan ng Diyos bilang awa na inilalarawan niya rin dito bilang “pinakauna sa lahat ng katangian ng Diyos.”  Datapwat napakahalaga ng aklat na ito, hindi lamang upang maunawaan ang tema ng panunungkulan ng ating Mahal na Papa kung hindi upang makasalo rin sa lalim ng kanyang pananampalataya, at tulad niya ay mabago ang ating buhay ng ating pagkilala sa Diyos ng awa.  Ito ay sapagkat ang pangalan ng Diyos ay may malalim na kaugnayan sa kabuuhan ng ating asal at pagkatao: Kung ang pangalan ng Diyos ay awa, ano ang angkop nating gawa?  Kung tayo ay nilikha sa kanyang larawan at wangis, Siya na Awa, sino tayo at ano ang dapat tayong maging?
 

Book Details

ISBN 
978-621-8009-72-1
Category 
Weight 
0.267 kg
Dimensions 
8.25 × 5.25 × 0.5 in
Page Count 
152

Purchase

Title Type Price Quantity
Ang Pangalan ng Diyos ay Awa Printed $4.00
-+