Welcome to Claretian Publications-Philippines!

This is the official site of the Claretian Communications Foundation, Inc., a pastoral endeavor of the Claretian Missionaries in the Philippines that brings the Word of God to people from all walks of life.

To purchase books and ebooks, subscribe to our newsletter, receive updates on the latest promotions, events and releases, please login to your account. If you are new to this website, please sign up and register your account.

Read, Live and Spread the Word of God!

Giselyohan Sa Gasa Sa Espiritu

You are here

0
Rev. Msgr. Joselito C. Asis

Ang atong “pagkaselyado diha sa Espiritu” buot nagpasabot nga wala na kita mahadlok nga mobarug alang kang Kristo, ug nga atong tugtan ang kamatuoran sa Ebanghelyo nga mopahigayon sa paagi nga kita makakita, makahuna-huna ug molihok, samtang kita molihok alang sa kadaugan sa sibilisasyon sa gugma.

Book Details

ISBN 
9789719952582
Category 
Weight 
0.06 kg
Page Count 
71

Purchase

Title Type Price 2 Quantity
Giselyohan Sa Gasa Sa Espiritu Printed $2.00
-+