Giselyohan Sa Gasa Sa Espiritu

You are here

0
Rev. Msgr. Joselito C. Asis

Ang atong “pagkaselyado diha sa Espiritu” buot nagpasabot nga wala na kita mahadlok nga mobarug alang kang Kristo, ug nga atong tugtan ang kamatuoran sa Ebanghelyo nga mopahigayon sa paagi nga kita makakita, makahuna-huna ug molihok, samtang kita molihok alang sa kadaugan sa sibilisasyon sa gugma.

Book Details

ISBN 
9789719952582
Category 
Weight 
0.06 kg
Page Count 
71

Purchase

Title Type Price Quantity
Giselyohan Sa Gasa Sa Espiritu Printed $2.00
-+