Sumasampalataya Ako

You are here

0
Aurelio C. Joaquin

    Ang Vaticano II at ang Katesismong Olandes ang naging inspirasyon para sa akdang ito.
    Ang paggamit ng wikang sariling atin ay tugon sa isang pangangailangan. Marami sa mga babasahin tungkol sa pananampalataya ay nakasulat sa wikang banyaga na karaniwang hadlang upang lubos na maunawaan ang konteksto ng akda. Ang pangangailangan ay nananatili.
   Ang tenor at diwang namamayani sa aklat, para namang pinagtiyap, ay waring tugma sa pananaw ni Papa Francisco, hinggil sa misyong pastoral ng Iglesia, na kaniyang inilalahad sa kanyang Evangelii Gaudium (2013).
   Itinatampok ng Papa ang kahalagahan ng karanasan ng personal na pakikipagtagpo kay Cristo, na nagbubunga ng kagalakan at panloob na init na magpatotoo at maging misyon sa daigdig. Inaasahang mababanaagan ang ganitong mga katangian sa aklat.

Book Details

ISBN 
978-621-8009-86-8
Category 
Weight 
0.465 kg
Dimensions 
8.25 × 5.25 × 0.75 in
Page Count 
448

Purchase

Title Type Price Quantity
Sumasampalataya Ako Printed $10.00
-+