Ang Maganda sa Teolohiya

You are here

0
Claretian Communications Foundation, Inc.

Paano ba mag-isip ang Pilipino tungkol sa buhay, pamumuhay at pakikipamuhay? Ang ‘kultural’na tanong na ito ang siyang nagtulak sa mga teologong may-akda na siyasatin ang sariling karunungan at henio ng kulturang Pilipino gamit ang salamin ng Kristiyanong pananampalataya na nakatuon sa katutubong konsepto ng “Ganda.” Sa medaling salita ang aklat na ito ay nabuo dahil sa pagnanais ng mga may-akda na maisulong ang isang natatanging pagteteolohiya na nakaugat sa katutubong kultura at gamit ang wikang Filipino.

Book Details

ISBN 
978-621-426-012-6
Category 
Weight 
0.142 kg
Dimensions 
8.25 × 5.25 × 0.375 in
Page Count 
136

Purchase

Title Type Price Quantity
Ang Maganda sa Teolohiya $4.00
-+