Pampamayanang katesismo

You are here

0
Guillermo Ameche, SJ

Binuo ang programang ito ng katesismo para sa mga parokyang may maliliit na pamayanang Kristiyano upang maibahagi ang diwa at direksyon ng naturang mga pamayanan maging sa pagkakatekesis sa mga bata. Magagamit ito bilang aklat para sa paghahanda ng mga bata sa unang komunyon o bilang karagdagan sa kasalukuyan nang ginagamit sa parokya. Ginawa ito para sa mga batang may 8 hanggang 12 taong gulang, na marunong nang bumasa at sumulat.
Simple • Sistematiko • Pedagohiko • Bibliko • May paraan Dinamiko • Praktikal • Napapanahon • Pampamayanan

Book Details

ISBN 
971030741X
Category 
Weight 
0.107 kg
Page Count 
91

Purchase

Title Type Price Quantity
Pampamayanang katesismo Printed $2.00
-+